Emballage
Oplev vores udvalg af

advarselsetiketter

Fareetiket LQ 100x100mm sort/hvid

Pr. rl.

606,25 kr.
Fareetiket LQ 100x100mm sort/hvid

3030508

Fareetiket DO NOT STACK 100x100mm orange/sort 250stk

Pr. rl.

332,50 kr.
Fareetiket DO NOT STACK 100x100mm orange/sort 250stk

3030932

LQ fareetiket 100x100mm sort/hvid 250stk

Pr. pk.

561,25 kr.
LQ fareetiket 100x100mm sort/hvid 250stk

3021704

Fareetiket OVERPACK 100x100mm sort/hvid

Pr. rl.

623,75 kr.
Fareetiket OVERPACK 100x100mm sort/hvid

3030509

Fareetiket 'FARLIGE STOFFER' sort/hvid 250stk

Pr. rl.

953,40 kr.
Fareetiket 'FARLIGE STOFFER' sort/hvid 250stk

3030515

Fareetiket CORROSIVE 100x100mm sort/hvid 250stk

Pr. rl.

498,75 kr.
Fareetiket CORROSIVE 100x100mm sort/hvid 250stk

3030512

Fareetiket PILE 105x74mm sort/hvid 250stk

Pr. rl.

1.055,00 kr.
Fareetiket PILE 105x74mm sort/hvid 250stk

3030513

ESD etiket ATTENTION gul 1000stk

Pr. pk.

460,00 kr.
ESD etiket ATTENTION gul 1000stk

3030534

Fareetiket FLAMMABLE LIQUID 100x100mm rød

Pr. rl.

498,75 kr.
Fareetiket FLAMMABLE LIQUID 100x100mm rød

3030510

Fareetiket UN 50x100mm sort/hvid 250stk

Pr. rl.

591,25 kr.
Fareetiket UN 50x100mm sort/hvid 250stk

3030511

Advarselsetiketter 'glas' 50x100mm

Pr. rl.

253,75 kr.
Advarselsetiketter 'glas' 50x100mm

3034375

Advarsels- og informationsetiketter til alle erhverv

Det er altid en god ide at oplyse om, hvis der er noget, som kræver ekstra forsigtighed. Det kan for eksempel være farligt gods eller andet, som kan være til fare for andre. Hvis man sørger for at oplyse den korrekte information, så har man gjort sit til, at andre ikke er i risiko for at blive skadet. Det betyder også, at når man har oplyst eventuelle fare, så har man gjort sit, og vist at man har taget ansvar.

En god måde at gøre folk opmærksomme på

Vi kender alle til advarsels- og informationsetiketter. Vi ser dem i byer, på strande eller ude i naturen. Det kan være alle mulige etiketter, som har til formål at oplyse os om en eventuel fare eller noget, vi skal tage ekstra hensyn til. Det er vigtigt, at man gør meget ud af sikkerhed, når farligt gods skal transporteres, så man undgår ulykker. Derfor har vi i vores sortiment også en række forskellige advarsels- og informationsetiketter, som viser, hvordan godset skal håndteres. Herunder er et udpluk af nogle af de advarsels- og informationsetiketter, som vi sælger.

 

UN-nummer
Hvis man benytter UN-nummer faresedler, er det nyttigt, at kunne skrive sit eget nummer på, da man godt kan stå i en situation, hvor man skal bruge få af forskellige UN-numre. Der er gods, som skal mærkes med UN-nummer faresedler som for eksempel ved vejtransport af farlige stoffer. Her skal både kolli, container og fragtbil mærkes efter ADR-konventionen.

Ætsende Stoffer
Corrosive 8 er faresedler til ætsende stoffer. Ætsende stoffer dækker over mange stoffer såsom batterisyre, eddikesyre og saltsyre med flere. I husholdningen findes der også ætsende stoffer i form af afløbsrens, tabletter til opvaskemaskinen og i nogle rengøringsmidler. Det er derfor nødvendigt, at ætsende stoffer bliver mærket korrekt, når de transporteres, da stofferne kan give anledning til alvorlige skader på mennesker og materiel. Det betyder, at ved vejtransport skal kolli mærkes med fareseddel Corrosive klasse 8 og UN-nummer. Køretøj, lastbærende enhed og container skal alle mærkes med fareseddel.

Brandfarlige Væsker
Brandfarlige væsker kræver en stor sikkerhed, da væskerne meget hurtigt kan blive farlige, hvis de ikke transporteres på en forsvarlig måde. De materielle ting kan erstattes, men hvis der udbryder brand, kan det i værste fald også give store skader på personen, som fragter transporten, og derfor er det meget vigtigt, at alle brandbare væsker er mærket med flammable liquid faresedlen. Desuden skal den brandbare væske opbevares i UN-godkendt emballage med godsbetegnelse, UN-nummer og fareseddel. For at opnå større sikkerhed skal der yderligere mærkes på lastens container, tank samt køretøj, og eventuelle ydre containere skal mærkes efter ADR-konvention om vejtransport af farligt gods.

Giftige Stoffer
Skal man fragte giftige stoffer, skal der gøres brug af faresedlen toxic. Det er en fareseddel, som viser godsets indhold, og dermed giver de ansatte mulighed for at se, hvad de skal være ekstra opmærksomme på. Det giver en større sikkerhed, da man ved, hvordan man skal håndtere godset, og på denne måde kan undgå ulykker.

Miljøfarligt Gods
Transportere man gods, som kan være til skade for miljøet, er det nødvendigt at mærke det med faresedlen, som viser, at det er miljøfarligt gods. Miljøfarligt godt kan skade vandmiljøet, og er giftigt for vandlevende organismer. Nogle af stofferne kan også være skadelige for mennesker og dyr, samt de kan nedbryde ozonlaget.

Etiketter til alle slags forsendelser

Advarsels- og informationsetikker er uden tvivl en rigtig god investering for virksomheder, når man gerne vil oplyse folk om en bestemt information. Sender virksomheden tilmed forskellige former for forsendelser, så kan man se nærmere på vores forsendelsesetiketter. Forsendelsesetiketter anvendes til mærkning af forsendelse, og gør både fragtmænd, kunder og andre der får din forsendelse i hånden opmærksomme på at behandle og opbevare pakken specielt. Det kan være alt fra etiketter, som viser, at man skal være forsigtig, da der kan være glas eller andre ting i forsendelsen, som let kan gå i stykker. Ligeledes kan man få etiketter, som påpeger, at man ikke må stable tingene oven på hinanden. Alle forsendelsesetikkerne i vores sortiment er i høj kvalitet, og den holdbare lim på etikkerne sørger for, at de bliver siddende, og ikke falder af.