Klimamål godkendt af SBTi

Vi er stolte over, at vi hos Daarbak Group, som en førende indretnings- og forsyningsvirksomhed, har opnået godkendelse af vores klimamål fra Science Based Targets initiative (SBTi) SME Pathway. 

 

Det bekræfter vores engagerede indsats for at reducere vores miljøpåvirkning og styrker vores forpligtelse til at støtte globale klimamål.

 

Målsætning 1: Reduktion af scope 1 og 2-udledninger

Vi har forpligtet os til en imponerende reduktion på 90% i vores udledninger inden for Scope 1 og 2 inden udgangen af 2029/30, målt fra 2020/21. Dette ambitiøse skridt illustrerer vores engagement i at handle hurtigt og effektivt for at bekæmpe klimaforandringer og begrænse vores direkte og indirekte påvirkning. Vi er fast besluttede på at tage ansvar og gennemføre målrettede initiativer for at sikre en mere klimavenlig fremtid.

 

Målsætning 2: Net-Zero vision

Vi arbejder samtidig på at tilslutte os den ambitiøse Net-Zero-målsætning fra SBTi, der kræver en 90% reduktion af udledninger på tværs af hele vores forsyningskæde senest i 2045. Denne visionære tilgang demonstrerer ligeledes vores engagement i at tage ansvar for en mere klimavenlig fremtid, hvor vores forsyningskæde spiller en afgørende rolle i at opnå klimaneutralitet.

 


Elektrificering af vognparken
Vi arbejder målrettet på at gennemføre vores ambitiøse plan om at skabe en vognpark næsten uden emissionsudledning. Vi tog et vigtigt skridt i den retning, da vores ledelse i dette regnskabsår besluttede at reducere og gradvist udfase benzin- og dieselkøretøjer, samtidig med at vi elektrificerer vores vognpark. Dette inkluderer både firmabiler og størstedelen af vores varevogne i Daarbak Group, alt sammen inden udgangen af 2029/30.

 

Denne beslutning forventes at have en markant positiv effekt på vores klimaaftryk ved at reducere vores CO2-udledning fra 728 tons til 70 tons CO2e inden udgangen af 2029/30, målt fra 2020/21.

Logistikplanlægning og uddannelse
Vi har foretaget nødvendige tilpasninger i vores logistikplanlægning for at minimere de transportrelaterede udledninger. Ved at omhyggeligt optimere ruter og koordinere leverancer direkte fra vores leverandører stræber vi efter at reducere vores samlede kørselsomkostninger samtidig med at mindske vores klimapåvirkning.

 

Vi lægger stor vægt på kørselsadfærd og energieffektiv kørsel. For at styrke denne indsats har 24 ud af vores 33 møbelmonterer deltaget i et AMU-kursus i energieffektiv kørsel for erhvervschauffører. Dette kursus forventes at generere en besparelse på mellem 15-20% i brændstofforbrug, hvilket i sidste ende medvirker til en samlet reduktion af CO2-udledning.

 

Disse initiativer ikke blot effektiviserer vores logistiske processer, men understreger også vores forpligtelse til en mere klimavenlig drift. Vi fortsætter med at investere i uddannelse og bæredygtige praksisser for at forbedre vores samlede miljømæssige ydeevne.

 

Reducering af kvadratmeter og strømforbrug
Vi har lukket og samlet lokationer, hvilket har resulteret i en reduktion af det samlede areal. Siden 2020 har vi f.eks. samlet flere af vores lokationer på vores større showroom-lokationer, herunder Aalborg, Esbjerg, Silkeborg, Vejle og Roskilde. Vi har samlet vores lagre på større lokationer i Nørresundby, Esbjerg, Horsens og Brøndby. Denne optimering har resulteret i en overgang fra 31 lokationer til 24, hvilket markant mindsker vores klimapåvirkning. 

 

Samtidig arbejder vi aktivt på at øge energieffektiviteten på vores nuværende lokationer ved at foretage udskiftninger og opgraderinger af udstyr, herunder udskiftning af belysningssystemer til LED.

 

Vi undersøger også mulighederne for gradvist at overgå til grøn energi på vores forskellige lokationer. Vores tilgang omfatter desuden en proaktiv deling af viden med vores kolleger på tværs af organisationen. Vi stræber efter et tæt samarbejde for at udforske yderligere muligheder og påtage os et større ansvar i forhold til vores energiforvaltning.

 

Forventningen er, at de to første initiativer vil have en positiv indvirkning på vores klimaaftryk ved at reducere vores CO2-udledning fra 83 tons til 5 tons CO2e inden udgangen af 2029/30, målt fra 2020/21.

 

Du kan finde Daarbak Groups klimamål på Science Based Targets hjemmeside ved at søge i dashbordet via linket: https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard