Miljøpolitik

Vi vil være ansvarlige

  • Vi skal påvirke miljøforhold på tværs af hele værdikæden gennem konkrete målsætninger

 

  • Vi skal udvikle og forbedre vores miljøledelsessystem, så vi fortsat kan mindske vores miljøpåvirkning, og bidrage til virksomhedens miljøpræstation

 

  • Vi skal beskytte miljøet og gennem miljøledelsessystemet forebygge vores miljøpåvirkninger

 

  • Vi skal styrke et cirkulært mindset gennem hele værdikæden
  • Vi skal overholde gældende bindende forpligtelser

 

  • Vi skal bruge vores markedsposition til at påvirke såvel kunder som leverandører til at agere mere bæredygtigt

 

  • Vi skal udnytte vores medarbejderes kompetencer og talent til at forbedre og udvikle vores bæredygtige indsatser

 

Se miljøpolitikken som PDF.